top of page

Karins levende tuinen

Als gediplomeerd tuinontwerper met een passie voor ecologie, gelooft Karin dat elke tuin de potentie heeft om een echte oase te zijn voor planten, dieren en mensen. Met haar ervaring en kennis van ecologisch tuinieren kan ze u helpen uw droomtuin te realiseren.
Tuinontwerpen
Mijn visie

 

Klantgericht:

Maatschappelijke ontwikkelingen maken de eigen leefomgeving en dus ook onze eigen tuin steeds belangrijker, ook omdat we meer thuis zullen blijven werken. Onze eigen kleine wereld is dus belangrijker dan ooit. Milieu en klimaat:

Wij geloven bij een ecologisch tuinontwerp dat verandering begint bij onszelf. Zoals Albert Einstein ooit zei: "Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg". Helaas is de lucht, bodem en het water de afgelopen jaren flink vervuild wat betekend dat de biodiversiteit fors is afgenomen. Daarom streven we ernaar om niet alleen aan de wensen van onze klanten te voldoen, maar ook een verantwoorde en ecologische aanpak te hanteren. Voor het behoud van onze natuur op lange termijn is het belangrijk om jonge generaties te enthousiasmeren voor hun natuurlijke omgeving. Dit willen we bereiken door spelenderwijs, onderzoekend en belevend te werk te gaan, aansluitend bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en beleving van kinderen. Dit start bij het maken van het tuinontwerp.

Mijn missie

De versterking en herstel van de biodiversiteit staan in ons ecologisch tuinontwerp centraal. Ons doel is om de tuinen en de omgeving te verrijken door het herstellen en vergroten van de biodiversiteit. Hierdoor zullen vogels, insecten, bodembewoners, mineralen en zouten de tuinen weer bevolken. Op deze manier brengen we meer leven in de tuinen en wordt zo een bijdrage geleverd aan de verbetering van ons klimaat.

Tuin met insecten en dieren

Karins levende tuinen is aangesloten bij de vakgroep Wilde Weelde, een vakvereniging voor bedrijven die milieubewust werken vanuit een ecologische visie aan een natuurrijke omgeving.

Wilde Weelde, vakgroep natuurlijke omgeving
bottom of page